Accepteer Cookies?
Provided by OpenGlobal E-commerce

MBW™ Werksessies (individueel)

In de individuele sessies gaan we samen doelgericht aan de slag voor uw bedrijf: van eenmalig tot structureel werken aan een winst & waardegroeiplan. Dit doen we aan de hand van 9 specifieke thema’s – zie hieronder.

Elke sessie behandelt een specifiek onderdeel dat van invloed is op winstverbetering, waardecreatie en waardering. Van te voren maakt u een aantal praktische MBW™ scans voor uw eigen bedrijf.

Wat levert het beste resultaat:

1. PRIO (Prioriteit, Resultaat, Inspiratie, Organisatie)

In deze sessie inventariseren we waar de onderneming nu staat en waar de ondernemingsleiding naar toe wil. Afhankelijk van de behoeftes op korte en lange termijn maken we een eerste aanzet voor een winst- en waardegroeiplan. Deze sessie biedt de mogelijkheid snel samen uit te vinden waar op de korte en lange(re) termijn de winstgevendhe... lees meer

2. Blik op de markt

In deze sessie gaan we op zoek naar de kansen en bedreigingen in de markt voor uw bedrijf. Meer omzet levert bijna altijd meer winst en waarde op. Wat zijn de trends in de markt, welke klanten heeft u, en welke zou u kunnen krijgen? In context van effectief doorpakken met het MBW™ programma; deze sessie wordt vaak ... lees meer

3. DGA uitdagingen & valkuilen

Ondernemers hebben vaak veel verschillende petten op en elke pet heeft zijn eigen rechten, plichten en valkuilen. In deze sessie gaan we op zoek naar welk type ondernemers en managers er nu in het bedrijf zijn, wat er nodig is voor de toekomst en hoe dit te bereiken. Aan bod komen (potentiële) persoonli... lees meer

4. Besturingsmodel, nu en voor de toekomst

Ondernemers zijn ook manager, bestuurder en aandeelhouder van hun bedrijf. - Op welke plekken zijn de huidige DGA-ers allemaal te vinden binnen het bedrijf? - Hoe wilt u het bedrijf aansturen – nu en over een jaar? - Zit iedereen op de goede plek met het oog op de toekomst voor een winstgevende... lees meer

5. Waardevolle relaties en communicatie

In deze sessie gaan we op zoek naar de verschillende doelgroepen van uw bedrijf en hun belangen. Bedrijven hebben verschillende stakeholders – klanten, personeel, bank, aandeelhouders en leveranciers – die allemaal verschillende belangen hebben bij uw bedrijf. Vanuit verschillende perspectieven n... lees meer

6. Rendement en risico

Alle financiële partijen – en u dus ook als aandeelhouder! – zijn geïnteresseerd in het risicoprofiel. Een financiële partij wil het liefst met zo min mogelijk risico zo veel mogelijk rendement behalen. In deze sessie gaan we op zoek naar het risicoprofiel van zowel de ondernemer als het bedrijf. Erg handig... lees meer

7. Businessmodel & valuedrivers

In deze sessie gaan we op zoek naar het bedrijfsmodel – nu en in de toekomst. Het klinkt zo simpel, maar voor de meeste ondernemers is dit vrij lastig. Erg handig voor de ondernemingsleiding voor een winst & waarde- groeiplan, maar ook als opstap voor een financieel marketing plan bij verkoop. De j... lees meer

8. Zicht op financierbaarheid

In deze sessie gaan we op zoek naar de financierbaarheid van uw bedrijf. Wat is er nodig en hoe kan dit gefinancierd worden (bank, aandeelhouders, anders)? We gaan denken en analyseren zoals een bank(medewerker) dat doet en dat helpt bij het aanvragen van een krediet. De jaarcijfers van de afgelopen 2 jaar wor... lees meer

9. Zicht op financiële waardering en verkooppotentieel

In deze sessie gaan we aan de slag met de verkoopbaarheid van uw bedrijf. Wat zijn de plannen, de waardepotentie, en timing en wie zou er i... lees meer